Samen sterk

Waarom een collectieve aanpak?

Ieder voor zich
Wanneer alle inwoners en ondernemers van Heeg voor hun eigen oplossing moeten zorgen, moet iedereen zelf het wiel uitvinden. Een enkeling vindt dit een leuke uitdaging, de meesten niet. In de praktijk zal ook lang niet iedereen het traject van techniek, financiering en contracten tot een succesvol einde brengen.

Gezamenlijk
Een gezamenlijke aanpak levert veel meer op. Deze animatie laat zien waarom.

Wanneer we samen voor een collectieve oplossing zorgen, hoeven we het wiel maar een keer uit te vinden. Vanuit een collectief is het makkelijker om samen te werken met overheden en technische bedrijven. Een collectief kan goedkoper werken en kan bovendien geldstromen aanboren die voor individuen niet bereikbaar zijn.

Kortom: een collectieve aanpak ontzorgt, is voordelig, is voor iedereen gelijk en levert warmte voor een eerlijke prijs.

Essentiele randvoorwaarde
De kans dat het doel van Warm Heeg ook werkelijkheid zal worden schatten wij hoog in. Hierbij baseren we ons op recente haalbaarheidsonderzoeken. Er is echter één essentiele randvoorwaarde voor succes: het overgrote deel van de Hegemers moet meedoen. Alleen dan zal het plan voor iedereen financieel haalbaar zijn. We zullen ons dan ook tot het uiterste inspannen om iedereen in Heeg te betrekken en deelgenoot te laten worden van deze gezamenlijke onderneming.