Planning

Planning Warm Heeg

januari - oktober 2019

Fase 1: Ontwikkelen projectplan voor Fase 2

- Overleg met samenwerkingspartijen - Overleg met dorp - Verdiepingsonderzoek - Organiseren financiering - GO/NO GO
november 2019 - december 2020

Fase 2: Concrete uitwerking uitvoeringsplan

- Technische maatregelen - Aanbod ‘op maat’ voor bewoners - Eigendom en beheer Warmtenet - Begroting en financiële constructies - GO/NO GO (in 2021??)
2021 - 2025

Fase 3: Uitvoering

- Uitvoering werkzaamheden - Aansluiten woningen