Planning

Planning Warm Heeg

januari 2019- januari 2020

Fase 1: Ontwikkelen plan van aanpak Fase 2

- Overleg met samenwerkingspartijen - Overleg met dorp - Verdiepingsonderzoek - Plan van aanpak Fase 2 - Organiseren financiering Fase 2- GO/NO GO
januari 2020 - december 2020

Fase 2: Ontwikkelen Businessplan

- Technisch ontwerp - Eigendom en beheer Warmtenet - Begroting en financiële constructies - Aanbod ‘op maat’ voor bewoners - GO/NO GO
2021 - 2025

Fase 3: Uitvoering

- Uitvoering werkzaamheden - Aansluiten woningen