Warm Heeg - Hoe werkt het?

Planning Warm Heeg

VAN HET AARDGAS AF

‘Heeg energieneutraal in 2025’ staat in onze dorpsvisie. Dat betekent allereerst zoveel mogelijk energie besparen, onder andere door goede woningisolatie. Maar het betekent ook onafhankelijk worden van het aardgas.

WARM HEEG

We werken toe naar een collectieve warmtevoorziening voor het hele dorp. De warmte gaan we halen uit het oppervlakte water van het Hegermeer.

 

VOOR EN MET IEDEREEN

We pakken dit op met het hele dorp. Zo zorgen we dat aansluiting op het warmtenet straks voor alle inwoners van Heeg bereikbaar en betaalbaar is.

 

........................

Welkom bij Warm Heeg

Op deze website lichten wij ons initiatief toe.
We hebben onszelf een doel gesteld, waarin de collectiviteit van onze toekomstige warmtevoorziening voorop staat. De warmte gaan we halen uit het oppervlaktewater van het Hegermeer. De uitdaging waarvoor we onszelf hebben gesteld, is groot en complex. We zullen daarom stapsgewijs te werk gaan.
Natuurlijk kunnen wij het niet alleen en werken wij samen met overheden en andere organisaties.
Voor wie meer wil weten hebben wij een aantal veel gestelde vragen en onze antwoorden daarop op rij gezet.
Wilt u op de hoogte blijven? Meld u zich dan hier aan voor onze nieuwsbrief.

Stand van zaken

Helaas, op 22 oktober kregen we het bericht dat de gemeente Súdwest-Fryslân geen financiële bijdrage van de Rijksoverheid krijgt voor de Pilot Warm Heeg. Van de 71 ingediende aanvragen werden er 19 gehonoreerd en Warm Heeg hoorde daar niet bij. De korte brief die de gemeente ontving met de beoordelingsargumenten is te vinden op onze website, evenals de aanvraag zoals die in april 2020 werd ingediend. Meer informatie over de 19 gehonoreerde aanvragen is te vinden op www.aardgasvrijewijken.nl

Hoe gaat het nu verder?

Natuurlijk zijn we teleurgesteld maar we geven het nog niet op! Op 27 november hadden we bestuurlijk overleg met de gemeente, de provincie en het Wetterskip.
De overheden hebben duidelijk gemaakt dat ze realisatie van Warm Heeg heel belangrijk vinden en dat ze zich gaan inzetten om het project vanuit andere bronnen gefinancierd te krijgen. Eind januari is er weer een bestuurlijk overleg en komen ze met een concreet voorstel.

 

Onze samenwerkingspartners