Bezoek DG BZK aan Heeg

Op 4 oktober was Directeur Generaal van Binnenlandse Zaken C. Kuijpers op bezoek in Heeg. In gezelschap van Burgemeester Jannewietske de Vries en wethouder Eric Faber bezocht hij onder andere het gebouw van de Watersportvereniging Heeg, dat al verwarmd wordt met warmte uit het Heegermeer. Het bezoek werd afgesloten met een lunch in het Heemparkgebouw lokale ingrediënten en diverse presentaties van lokale duurzame en sociale organisaties.

 

Foto’s: Gemeente Súdwest-Fryslân/ Ester Bouwsma

Share