Over ons

Ons Project

Alweer enkele jaren geleden besloot de overheid dat we van het aardgas af moeten.  De Energie Coöperatie Duurzaam Heeg stelde zichzelf de vraag: wachten we af tot andere partijen over ons gaan besluiten en het voor ons gaan regelen of nemen we zelf initiatief?

Al in 2012 nam ons dorp zich voor, in onze Duurzame Dorpsvisie, energieneutraal te zijn in 2025. Het besluit was dan ook snel genomen: we nemen zelf initiatief om met het hele dorp onafhankelijk te worden van het aardgas. Dit initiatief hebben wij Warm Heeg genoemd.

Sinds 2019 werken we aan dit initiatief: een collectieve warmtevoorziening voor het hele dorp. De warmte gaan we halen uit het oppervlaktewater van het Hegermeer. We pakken dit op met het hele dorp. Zo zorgen we dat aansluiting op het warmtenet straks voor alle inwoners van Heeg bereikbaar en betaalbaar is.

https://vimeo.com/389671345

.....

Ons doel

Het realiseren van een collectieve warmtevoorziening in de bebouwde kom van het dorp

  • waarvan de bewoners en ondernemers gebruik kunnen maken voor verwarming van hun woning of bedrijfsgebouw;
  • die gebaseerd is op duurzame bronnen, waaronder oppervlaktewater en zon;
  • en waarover de deelnemende bewoners zeggenschap hebben.

Onze uitgangspunten

Woon je in een koop- of een huurhuis, is je woning goed of slecht geïsoleerd, heb je veel of weinig geld op je spaarrekening….. de collectieve warmtevoorziening moet voor iedereen in het dorp beschikbaar, haalbaar en betaalbaar zijn. Dat is ons uitgangspunt.
Dit kan alleen wanneer straks de maandelijkse kosten niet hoger zijn dan in de oude situatie en de aansluitkosten zo laag mogelijk blijven. Ook dit zijn uitgangspunten van Warm Heeg.

Wij willen deze uitgangspunten waar maken door deze uitdaging gezamenlijk op te pakken en de toekomstige collectieve warmtevoorziening zelf in eigendom en beheer te nemen. Via een nieuw op te richten warmte-coöperatie houden we de kosten laag en blijven onze euro’s binnen het dorp.

Ons projectteam

Ons projectteam bestaat uit 6 lokale professionals, elk met hun eigen deskundigheid. Zij werken voor een maatschappelijke uurprijs maar investeren ook veel eigen tijd in Warm Heeg.


Projectteam Warm Heeg
Achter v.l.n.r.: Sjoerd Ypma, Marloek Visser, Lauran Spitters
Voor v.l.n.r.: Sybrand Frietema, Lucie Gelderblom, Rob van Roessel

Onze vrijwilligers

Vanaf 2019 werkt een groeiend aantal vrijwilligers mee aan Warm Heeg.  Dat gebeurt onder andere in de vorm van meedenken over de toe te passen techniek en de communicatie naar het dorp. Maar ook doen vrijwilligers belangrijk werk tijdens klantcampagnes, van rondbrengen van klantbrochures tot figureren in promotiefilmpjes.

Bewoners die actief willen bijdragen aan Warm Heeg kunnen zich daarvoor aanmelden.

Onze bestuurders

De lokale bestuursleden van Stichting Warm Heeg doen hun bestuurswerk onbetaald. Zij houden toezicht op de werkzaamheden van het projectteam en de voortgang van het project.

Bestuur Warm Heeg:
Gerhard Dersjant, Herman van der Bij, Hans Ritzema, Anton van Wijk, Hylke Visserman

Onze warmte-coöperatie

Iedereen die klant wordt van warmtebedrijf Warm Heeg B.V. wordt gratis lid van Coöperatie Warm Heeg U.A.. Leden hebben invloed op belangrijke beslissingen van het warmtebedrijf, bijvoorbeeld op het prijs- en investeringsbeleid. Alleen klanten kunnen lid worden. Het lidmaatschap gaat in, twee maanden voor de (verwachte) oplevering van het warmtenet. Dit zal naar verwachting in 2026 zijn. Het bestuur van de coöperatie zal dan iedereen die een overeenkomst tot levering van warmte heeft, schriftelijk informeren en oproepen voor een Algemene Ledenvereniging. Op deze eerste ledenvergadering zal de benoeming van een nieuw Bestuur aan de orde komen.
Het lidmaatschap is niet verplicht en kan op elk gewenst moment kosteloos opgezegd worden door een mail te sturen naar cooperatie@warmheeg.nl.
Statuten Cooperatie Warm Heeg U.A.

Onze organisatie

De huidige interne organisatiestructuur van Warm Heeg bestaat uit Stichting Warm Heeg, Warm Heeg B.V. en Coöperatie Warm Heeg U.A.
De onderlinge samenhang is te zien in onderstaande afbeelding.

Lees hier meer over onze organisatie.

Statuten Stichting Warm Heeg
Statuten Warm Heeg BV
Statuten Cooperatie Warm Heeg U.A.

Onze Stuurgroep

We werken in dit project nauw samen met de gemeente Sudwest-Fryslan. Wekelijks hebben we informele contacten, zowel ambtelijk als met de verantwoordelijke wethouder. In de Stuurgroep Warm Heeg voeren bestuurders van de gemeente en van Stichting Warm Heeg gezamenlijk regie op de voortgang van Warm Heeg. De samenwerking tussen de gemeente en Warm Heeg is geregeld in een samenwerkingsovereenkomst.

Lees hier meer over de Stuurgroep Warm Heeg