Over ons

Warmte uit het Heegermeer

In Heeg werken we sinds 2019 aan een collectieve warmtevoorziening voor het hele dorp. De warmte gaan we halen uit het oppervlakte water van het Hegermeer.

Voor en met iedereen

We pakken dit op met het hele dorp. Zo zorgen we dat aansluiting op het warmtenet straks voor alle inwoners van Heeg bereikbaar en betaalbaar is.

Van het aardgas af

‘Heeg energieneutraal in 2025’ staat in onze dorpsvisie. Dat betekent allereerst zoveel mogelijk energie besparen, onder andere door goede woningisolatie. Maar het betekent ook onafhankelijk worden van het aardgas.

https://vimeo.com/389671345

Ons doel

Het realiseren van een collectieve warmtevoorziening voor het hele dorp

  • waarvan alle bewoners en ondernemers gebruik kunnen maken voor verwarming van hun woning of bedrijfsgebouw;
  • die gebaseerd is op de duurzame bronnen oppervlaktewater en zon;
  • en die in bezit en beheer is van het dorp.

Onze uitgangspunten

Woon je in een koop- of een huurhuis, is je woning goed of slecht geïsoleerd, heb je veel of weinig geld op je spaarrekening….. de collectieve warmtevoorziening moet voor iedereen in het dorp beschikbaar, haalbaar en betaalbaar zijn. Dat is ons uitgangspunt.

Dit kan alleen wanneer straks de maandelijkse kosten niet hoger zijn dan in de oude situatie en de aansluitkosten zo laag mogelijk blijven. Ook dit zijn uitgangspunten van Warm Heeg.

Wij denken deze uitgangspunten waar te kunnen maken door deze uitdaging gezamenlijk op te pakken en de toekomstige collectieve warmtevoorziening zelf in eigendom en beheer te nemen. Via een nieuw op te richten warmte-coöperatie houden we de kosten laag en blijven onze euro’s binnen het dorp.

Team Warm Heeg

Werkgroep Warm Heeg

Achter v.l.n.r.: Sjoerd Ypma, Marloek Visser, Lauran Spitters
Voor v.l.n.r.: Sybrand Frietema, Lucie Gelderblom, Rob van Roessel

 

Bestuur Warm Heeg

v.l.n.r.: Idske Koopmans, Herman van der Bij, Jack van den Berg, Hans Ritzema, Anton van Wijk

 

In 2018 legde de gemeente Sudwest-Fryslân in haar duurzaamheidsagenda de doelstelling vast dat alle woningen in de gemeente in 2030 van het aardgas af moeten zijn. Wij, leden en bestuur van de Energie Coöperatie Duurzaam Heeg, stelden onszelf de vraag: wachten we af tot andere partijen over ons gaan besluiten en het voor ons gaan regelen of nemen we zelf initiatief?

Al in 2012 namen wij ons voor, in onze Duurzame Dorpsvisie, energieneutraal te zijn in 2025. Het besluit was dan ook snel genomen: we nemen zelf initiatief om met het hele dorp onafhankelijk te worden van het aardgas. Dit initiatief hebben wij Warm Heeg genoemd.

Bewonerswerkgroepen

Medio 2019 hebben we twee bewonerswerkgroepen opgestart rond de thema's Draagvlak en Techniek.
De werkgroepleden denken mee over de toe te passen techniek, communicatie naar het dorp, uit te voeren acties en andere relevante zaken. Mogelijk richten we in het vervolgtraject nog meer werkgroepen op.

Bewoners die dat willen kunnen zich daarbij aansluiten.
Verslagen van de werkgroepoverleggen vind je hier.

Organisatie Fase 2

Statuten Stichting Warm Heeg
Statuten Warm Heeg BV

Stuurgroep en trekkers Fase 1

We werken in dit project samen met drie overheden: gemeente Súdwest-Fryslân, Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân.
In de Verkenningsfase (Fase 1) zaten vertegenwoordigers van deze drie overheden in de stuurgroep Warm Heeg, samen met vertegenwoordigers van de Energiecoöperatie Heeg en Plaatselijk Belang Heeg. Sjoerd Ypma en Lucie Gelderblom, beide inwoners van Heeg, trokken in Fase 1 de dagelijks uitvoering van Warm Heeg. Stukken van de stuurgroepvergaderingen uit Fase 1 vind je hier.