Technyk

Welke techniek gaan we gebruiken?

De techniek die we in Heeg  gaan gebruiken heet TEO. Deze afkorting staat voor ‘Thermische Energie uit Oppervlaktewater’.
Met behulp van TEO willen we warmte uit het oppervlaktewater halen om onze huizen en bedrijfsgebouwen in koude maanden te verwarmen. In warme periodes willen we onze gebouwen juist koelen met TEO en ook dat is mogelijk.

Hoe werkt het?
Het winnen van de warmte of de koude gaat via verschillende watercircuits. Warmtewisselaars geven de warmte of koude door van het ene watercircuit naar het andere. En zo komt het uiteindelijk terecht in het watercircuit van onze verwarmingsapparatuur.
We kunnen warmte uit het oppervlaktewater ‘oogsten’ wanneer dit warmer is dan 15 graden Celsius. Dat is ongeveer de helft van het jaar het geval. Via warmtewisselaars kan het water in huis verwarmd worden tot wel 80 graden Celsius.

Opslag in de bodem
Om te zorgen dat we de zomerwarmte in de winter kunnen gebruiken, slaan we deze op in een bodemlaag op 160 meter diepte. In koude maanden pompen we dit warme water omhoog. Het grondwater op ongeveer 160 meter diepte is van nature rond de 10oC. In warme periodes kunnen we onze gebouwen daar mee koelen.

Is TEO een logische keuze?
Oppervlaktewater is in Heeg ruim voorradig. De TEO-technieken die we willen gebruiken bestaan al langer en zijn beproefd. Zij hebben een hoog energierendement tegenover gunstige kosten en lenen zich bovendien goed voor een collectieve aanpak.
Dus ja, TEO is een logische keuze.

Het warmtenet
Distributie van de warmte en de koude gebeurt via een warmtenet. Warmte en koude krijgen elk hun eigen leidingen. Het net wordt aangelegd door het hele dorp zodat alle woningen en bedrijfsgebouwen erop kunnen aansluiten.