Technyk

De warmtevoorziening bestaat uit vier onderdelen:

1. De warmtecentrale
De warmtecentrale komt te staan op de gemeentewerf aan de Draei, de voorkeurslocatie van het dorp. In het gebouw van 16 bij 25 meter komen alle machines te staan die nodig zijn om de warmte te produceren voor alle aangesloten woningen. Bovenin komt een klein kantoor en een ruimte voor vergaderingen en het ontvangen van bezoekers.

Ontwerper (buitenkant): Zijlstra architecten uit Harich (eerste impressie).
Oplevering definitief ontwerp: begin 2024, als het ontwerp van de machineruimte klaar is.
Bouw: nog nader te bepalen

Ontwerper machineruimte: Kersten Techniek uit Elst (Gld).
Oplevering definitief ontwerp: december 2023 (januari 2024 op deze website).
Aanleg en beheer: Kersten Techniek

2. De warmtebronnen
We gaan gebruik maken van TEO: ‘Thermische Energie uit Oppervlaktewater’. Bij de kade van de gemeentewerf wordt ‘warm’ water uit de watergang rustig opgezogen richting de warmtecentrale. Een warmtepomp haalt de warmte eruit en het afgekoelde water wordt naar de uitstroommond verderop gepompt. Lees hier meer over de TEO-installatie.

Om te zorgen dat we de zomerwarmte in de winter kunnen gebruiken, slaan we deze op in een diepe bodemlaag, een zogenaamde Warmte Koude Opslag (WKO). In het bodempakket vanaf 70 meter diepte worden 2 bronnen geboord, een warme en een koude, met een onderlinge afstand van 170 meter. Diepte en afstand zijn bepaald na een proefboring in september 2023. In koude maanden pompen we het warme water omhoog uit de warme bron, halen in de machinekamer de warmte eruit en pompen het afgekoelde water terug in de koude bron. In de zomer gaat het precies andersom.

Ontwerper TEO en WKO: VHGM uit Haarlem (bekijk hier de bronposities TEO en WKO)
Oplevering definitief ontwerp: december 2023 (januari 2024 op deze website)
Aanleg en beheer: selectieprocedure start begin 2024

3. Het distributienet
Door een netwerk van leidingen onder de straten stroomt warm water naar de woningen en bedrijfsgebouwen. In de zomer is het water 60°C, genoeg voor warm kraanwater. In de winter is het 70 °C, genoeg om ook alle woningen te kunnen verwarmen. Bij strenge vorst kunnen we de temperatuur van het water verhogen naar maximaal 85°C. De mogelijkheden voor een lagere watertemperatuur in een deel van het dorp hebben we onderzocht maar dit bleek in Heeg niet verstandig om te doen. Lees hier waarom.

Ontwerper distributienet: Siers Groep Oldenzaal BV
Oplevering definitief ontwerp: december 2023 (januari 2024 op deze website)
Aanleg en
beheer: MVOI uit Groot-Ammers

4. De huisaansluitingen
Vanaf het leidingnetwerk loopt per woning een ondergrondse leidingen naar de gevel. De leiding gaat door de gevel heen en loopt naar de afleverset die op de plek van de CV-ketel komt. De afleverset wordt op het bestaande verwarmingssysteem in de woning aangesloten. Warm Heeg en de bewoner bepalen samen de aansluitroute. In principe is dat altijd de kortste route.

Aanleg en beheer: nog nader te bepalen.

Hoeveel CO2-reductie levert Warm Heeg op?

Door Warm Heeg gaat het dorp van het aardgas af. Er is echter wel veel elektriciteit nodig om alle pompen en andere apparatuur te laten draaien. In een notitie hebben we op rij gezet welke CO2-reductie Warm Heeg oplevert en wat de potentie is van verdere reductie.