Financiën, eigendom en beheer

FINANCIEN, EIGENDOM EN BEHEER

Dat is wel de bedoeling, we worden zelf eigenaar en zorgen er voor dat beheer en onderhoud professioneel worden uitgevoerd. Zo gaan we specialistische werkzaamheden als onderhoud uitbesteden.

De nieuwe collectieve organisatie gaat niet zelf warmte/energie leveren, daar is een vergunning voor nodig die je niet zomaar krijgt. We hebben in het noorden echter al EnergieVanOns, de leverancier van lokale energie en in handen van de bestaande Friese energie coöperaties. De coöperatie in Heeg is mede-eigenaar van die leverancier. Daarmee gaan we in gesprek voor het leveren van de warmte. Ook hier geldt natuurlijk: het moet betrouwbaar, efficiënt en professioneel zijn.

Bij bijna alle diensten die het collectief wil aanbieden of zelf moet gebruiken, zal gekeken worden wat in het dorp zelf geregeld kan worden en wat moet worden uitbesteed. De verantwoordelijkheid voor goed beheer ligt bij het bestuur.

Ja, dat is de bedoeling. Hoe dat precies zal gebeuren wordt nog onderzocht.

We willen uiteindelijk zelf de aanleg en exploitatie betalen, met subsidies en geleend geld. We onderzoeken mogelijkheden om financiering te krijgen uit bijvoorbeeld duurzaamheidsfondsen, rijkssubsidieregelingen, etc. Er is behoorlijk wat geld beschikbaar voor dit soort collectieve projecten. Als dorp met steun van de gemeente en de provincie kom je voor dit soort goedkope financiering in aanmerking. Er zijn nu al partijen in beeld die ons financieel willen ondersteunen. De bedoeling is dat wij de risico’s goed in kaart brengen en met financiële partijen afspraken maken om het collectief leningen te verstrekken tegen aantrekkelijke voorwaarden.

Het is niet de bedoeling dat één of meer partijen winst gaan maken op dit grote project. Alle betrokken bedrijven, banken en specialisten zullen gewoon betaald worden voor hun inzet of voor de risico’s die genomen worden. Ook het collectief zal geen winst maken anders dan dat het voldoende financiële buffers zal aanhouden voor herinvesteringen, onderhoud en onvoorziene kosten.

Deze lijst met veel gestelde vragen wordt regelmatig aangevuld en verbeterd. Mochten uw vragen er niet tussen zitten, of ziet u onduidelijkheden of onjuistheden, dan horen wij dat natuurlijk graag.

Share