Effecten op het Hegermeer

EFFECTEN OP HET HEGERMEER

De ervaringen in Wageningen waar warmte uit stadsgrachten wordt gehaald, zijn positief. Het verbetert de waterkwaliteit: door afkoeling van het water is sprake van minder algengroei, het pompen levert meer doorstroming op. In Wageningen betreft het wel een vrij klein stuk water.
In Heeg is het waterbassin groter, hier verwacht men minder van dit soort positieve milieueffecten te merken. Het Wetterskip zal de effecten onderzoeken. Dit is van groot belang omdat in de Friese energiestrategie (2017) wordt verwacht dat in de toekomst 25% van de warmte in Friesland op deze manier gewonnen gaat worden. Deze verwachting is anno 2019 al naar 50% bijgesteld.

Nee, Heeg is het eerste dorp met een dergelijk initiatief; de provincie en het Wetterskip kijken dan ook scherp mee. Er is wel belangstelling getoond vanuit andere dorpen. De ervaringen van Heeg zullen met andere dorpen worden gedeeld.

Deze lijst met veel gestelde vragen wordt regelmatig aangevuld en verbeterd. Mochten uw vragen er niet tussen zitten, of ziet u onduidelijkheden of onjuistheden, dan horen wij dat natuurlijk graag.

Share