Het warmtenet

HET WARMTENET

Het water in het warmtenet zal een temperatuur hebben van 70 à 80 graden. Daarmee kunnen zowel het huis als het tapwater verwarmd worden. In huis is extra verwarming van het water niet nodig.

Het is duur om dubbele leidingen aan te leggen voor verschillende temperaturen. Misschien is het wel mogelijk om meerdere kleine netten bij verschillende clusters woningen aan te leggen, elk met eigen bron. Uit onderzoek moet blijken of dit een interessante optie is.

Het is mogelijk om in de zomer kouder water aan te leveren om huizen en bedrijfsgebouwen een paar graden koeler te maken. Het is echter duur om dubbele leidingen aan te leggen. Omdat niet alle huizen in Heeg geschikt zijn voor deze manier van koeling, wordt deze extra investering op dit moment niet als kansrijk beschouwd.

Het water koelt iets af, maar de leiding is zodanig geïsoleerd dat dit maar om een paar graden gaat. Er blijft voldoende warmte over voor alle huizen.

Het water uit het Hegermeer zal de woningen niet rechtstreeks verwarmen. In de zomer wordt warmte aan het meer onttrokken en opgeslagen in grondwater. Via warmtewisselaars wordt deze warmte in de winter overgedragen op het water in het warmtenet. Dankzij warmtepompen wordt het water in het warmtenet zó warm dat het de huizen kan verwarmen.

Ja, er zal een extra systeem komen dat zelfstandig kan bijschakelen bij (gedeeltelijke) uitval van het hoofdsysteem. Leidingen worden niet dubbel uitgevoerd.

We verwachten dat we één systeem zullen aanleggen maar uit lopend onderzoek moet nog blijken of dit inderdaad de meest efficiënte oplossing is.

Een goede inschatting hiervan wordt nog berekend. Uitgangspunt is dat we alle benodigde elektriciteit uiteindelijk zelf op duurzame wijze gaan opwekken.

Ja, in Nederland zijn al 350.000 woningen aangesloten op een warmtenet. Dat zijn veelal nieuwbouwwijken.
Ook is er veel informatie beschikbaar over de vele warmtenetten in Denemarken. Bijna 70% van de dorpen in Denemarken heeft een vorm van een warmtenet. De bronnen van deze warmtenetten zijn divers, bijvoorbeeld bedrijfswarmte of vergisting. Denen zijn er veelal blij mee: het is goedkoper en juist door de lokale schaal ook heel betrouwbaar.

Ja, in Wageningen worden enkele grotere gebouwen verwarmd met behulp van warmte uit de stadsgracht. Dichterbij, in Heeg, wordt It Sylhûs verwarmd met warmte uit het Hegermeer. Beide systemen werken naar tevredenheid.

Deze lijst met veel gestelde vragen wordt regelmatig aangevuld en verbeterd. Mochten uw vragen er niet tussen zitten, of ziet u onduidelijkheden of onjuistheden, dan horen wij dat natuurlijk graag.

Share