Uitvoering

UITVOERING

Ja, om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan en de overlast te beperken, hebben we daarover goed contact met gemeente en zullen we alle kansen om werkzaamheden te combineren, benutten. (bijvoorbeeld bij rioleringswerkzaamheden, glasvezelaanleg, etc)

In het najaar van 2019 wordt Fase 1 afgerond. Bij een positief uitkomst van deze fase verwachten we dat de daadwerkelijke start van de aanleg van het warmtenet in 2021 zal zijn.

Deze lijst met veel gestelde vragen wordt regelmatig aangevuld en verbeterd. Mochten uw vragen er niet tussen zitten, of ziet u onduidelijkheden of onjuistheden, dan horen wij dat natuurlijk graag.

Share