Brief Nederlandse energiecoöperaties in Binnenlands bestuur

Energiecoöperaties uit het hele land schreven een ingezonden brief in Binnenlands bestuur, platform voor ambtenaren en bestuurders, over de barrières die versnelling van de energietransitie door burgers in de weg staan.

Gemeenten én energiecoöperaties hebben belang om de handen ineen te slaan. De coöperatie heeft gemeentelijke steun nodig om een energievoorziening te kunnen ontwikkelen, met name voorfinanciering en inpassing in het lokale beleid. De gemeente kan de coöperatie benutten voor het draagvlak en de kennis en ervaring die inmiddels is opgebouwd (voor iedereen ontsloten op www.plankenzondergas.nl). Het rijk moet de voorwaarden voor energiecoöperaties vastleggen in de Warmtewet.

De hele brief leest u hier.

Share