Doel Warm Heeg

Ons doel

Het realiseren van een collectieve warmtevoorziening voor het hele dorp

  • waarvan alle bewoners en ondernemers gebruik kunnen maken voor verwarming van hun woning of bedrijfsgebouw;
  • die gebaseerd is op de duurzame bronnen oppervlaktewater en zon;
  • en die in bezit en beheer is van het dorp.

Onze uitgangspunten

Woon je in een koop- of een huurhuis, is je woning goed of slecht geïsoleerd, heb je veel of weinig geld op je spaarrekening….. de collectieve warmtevoorziening moet voor iedereen in het dorp beschikbaar, haalbaar en betaalbaar zijn. Dat is ons uitgangspunt.

Dit kan alleen wanneer straks de maandelijkse kosten niet hoger zijn dan in de oude situatie en de aansluitkosten zo laag mogelijk blijven. Ook dit zijn uitgangspunten van Warm Heeg.

Wij denken deze uitgangspunten waar te kunnen maken door deze uitdaging gezamenlijk op te pakken en de toekomstige collectieve warmtevoorziening zelf in eigendom en beheer te nemen. Via een nieuw op te richten warmte-coöperatie houden we de kosten laag en blijven onze euro’s binnen het dorp.