Friese warmte-initiatieven

Overal in Fryslân zijn bewonersinitiatieven om collectief van het gas te gaan. Is Heeg het enige initiatief? Het eerste? Nee. Onder andere in Bolsward, Balk, Garyp, Wijnjewoude, Baard lopen intitiatieven die werken met aquathermie (warmte uit water) of geothermie (warmte uit de bodem).

Warm Heeg heeft veel collega’s. Anderen gingen ons voor en er zijn initiatieven die leren van de ervaringen in Heeg. We werken nauw samen. 

In Koudum en Wijnjewoude wordt gewerkt met ogengast dat wordt opgewekt uit mestvergisting. In Balk, Baard en Leeuwarden gaan ze aan de slag met aquathermie, net als wij in Heeg. In Garyp staat een groot zonnepark — bij oprichting het grootste zonnepark van Nederland! En in Bolsward zijn plannen om warmte uit de bodem (geothermie) te halen, als eerste burgerinitiatief van Nederland.

Share