Logboek

Warm Heeg Logboek

Via de logboeken van Warm Heeg willen wij onze ervaringen en producten delen met een ieder die daar belang in stelt.
Van elke afgeronde projectfase hebben wij een ‘roadmap’ gemaakt die schematisch weergeeft welke projectonderdelen en mijlpalen in die betreffende fase plaatsvonden. Wij vertellen onze logboekverhalen aan de hand van deze roadmaps. Op de volgende pagina leggen we uit hoe u een dergelijke roadmap van Warm Heeg moet lezen en interpreteren.

Het logboek is beschikbaar voor de fasen:

Aanloopfase (fase 0)
Deze liep van 2012 tot 2018.

Verkenningsfase (fase 1)
Deze liep van 2019 tot 2021.

Ontwikkelfase (fase 2.1)
Deze fase liep van 2021 tot medio 2022 en was gericht op het concretiseren van het aanbod voor bewoners.

 

Na het totaaloverzicht van de projectactiviteiten en de mijlpalen vertellen wij u het verhaal van elke fase in afzonderlijke delen. Bij elk deelverhaal is aangegeven op welk deel van de roadmap het betrekking heeft.

In de teksten zitten links naar websites en documenten die verder op de materie ingaan. Daarnaast kunt u op de meeste pagina’s doorklikken naar een aantal ‘lessons learned’ die we voor u op rij hebben gezet.

Wij wensen u veel leesplezier!
Team Warm Heeg

klik hier om het logboek te bekijken