Start- en informatiebijeenkomsten voor het dorp

In Fase 1 organiseerden we vier bijeenkomsten waarbij alle inwoners van Heeg waren uitgenodigd. Voor de eerste bijeenkomst gebeurde dit met een huis-aan-huis flyer, de andere bijeenkomsten werden aangekondigd in de Sylboade, de dorpskrant van Heeg.

17 januari 2019
Doel: Presentatie van een eerste opzet van Warm Heeg en verzoek om mandaat van het dorp om de potentie van Warm Heeg verder te verkennen. Lees in deze presentatie meer over de inhoud van deze bijeenkomst.

7 maart 2019
Doel: Feestelijke start van de samenwerking tussen Energiecoöperatie Duurzaam Heeg, Plaatselijk Belang Heeg, gemeente Súdwest-Fryslân, Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Bestuurders van de vijf partijen ondertekenden een intentieverklaring. Ook de aanwezige bewoners gaven met hun handtekening aan Warm Heeg te ondersteunen. Speciaal voor de gelegenheid gaven professor Kleinstein en zijn assistent Wattsun, beide inwoners van Heeg, een college over de principes van warmtewinning uit het oppervlaktewater van het Hegermeer.

17 april 2019
Doel: Presentatie van de stand van zaken rond Warm Heeg tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Heeg.

19 juni 2019
Doel: Presentatie van de voorlopige resultaten van het onderzoek naar de business case Warm Heeg.