Startgeld voor project Warm Heeg zonder aardgas

Warm Heeg krijgt 29.000 euro van de gemeente om het project te starten dat het watersportdorp aardgasvrij moet maken.

Súdwest-Fryslân maakt 14.000 euro vrij voor het communicatieproces en nog eens 15.000 euro voor het uitvoeren van een technische en inhoudelijke haalbaarheidsstudie naar het project Warm Heeg.

De gemeente heeft duurzaamheid als speerpunt opgenomen in het coalitieakkoord. Het streven is dat alle huizen in Súdwest-Fryslân in 2030 energieneutraal zijn. Het project Warm Heeg moet ervoor zorgen dat de woningen in Heeg zowel energieneutraal worden als aardgasvrij.

Alternatieve techniek
Energiecoöperatie Duurzaam Heeg onderzoekt samen met de gemeente en Wetterskip Fryslân of Heeg warmte kan krijgen via thermische energie uit oppervlaktewater in combinatie met warmte-koudeopslag (TEO/WKO). Met deze techniek wordt ’s zomers warmte uit water opgeslagen. Die kan dan in de winter worden gebruikt om huizen te verwarmen.

Via een netwerk wordt de warmte of kou getransporteerd en direct afgenomen of opgeslagen in een warmte-koudeopslag in de bodem (WKO). Of en hoe deze technieken in Heeg kunnen worden toegepast, moet nog verder worden onderzocht.

bron: Leeuwarder Courant 7-2-2019

Share