Ja, in Nederland zijn al 350.000 woningen aangesloten op een warmtenet. Dat zijn veelal nieuwbouwwijken.
Ook is er veel informatie beschikbaar over de vele warmtenetten in Denemarken. Bijna 70% van de dorpen in Denemarken heeft een vorm van een warmtenet. De bronnen van deze warmtenetten zijn divers, bijvoorbeeld bedrijfswarmte of vergisting. Denen zijn er veelal blij mee: het is goedkoper en juist door de lokale schaal ook heel betrouwbaar.

Share