Warm Heeg op het NAT festival

Tijdens het NAT Festival wordt er stilgestaan bij wat er de afgelopen drie jaar is bereikt op het gebied van kennisontwikkeling, kennisdeling en praktijk van aquathermie. Het is tevens het eind van de Green Deal Aquathermie en er wordt gekeken naar de toekomst van aquathermie in de warmtetransitie.

Op 14 mei 2019 ondertekenden 20 partijen de Green Deal Aquathermie met als doel de mogelijkheden van aquathermie te verkennen en zo een versnelling in de warmtetransitie te bewerkstelligen.

Volg hier donderdag 14 mei live de plenaire en verschillende sessies tussen 10-17 uur: Live – Natfestival 2022

Downoad hier de Warmte-intiatieven van onderop knelpunten