Aanvraag Proeftuin Aardgasvrije Wijken 2020

Subsidieaanvraag
Begin april 2020 sloten we Fase 1 af met de indiening van een subsidieaanvraag voor het vervolg van Warm Heeg. Deze aanvraag werd ingediend bij de rijksregeling Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW). Alleen de gemeente mag een dergelijk aanvraag indienen maar de voorbereiding van de aanvraag gebeurde samen met de trekkers van Warm Heeg.

Lees hier de tekst van onze aanvraag Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW).

Een aantal Hegemers dacht mee over de concepttekst en stelde daarover een aantal vragen.
Bekijk hier de vragen en onze antwoorden daarop.

De uitslag
Helaas, op 22 oktober 2020 kregen we het bericht dat onze subsidieaanvraag was afgewezen. Van de 71 ingediende aanvragen werden er 19 gehonoreerd en Warm Heeg hoorde daar niet bij. In een korte brief aan de gemeente werd het besluit toegelicht. Meer informatie over de 19 gehonoreerde aanvragen is te vinden op www.aardgasvrijewijken.nl

Hoe verder?
Natuurlijk waren we teleurgesteld maar we gaven het niet op!
De gemeente, de provincie en het Wetterskip vonden de realisatie van Warm Heeg zo belangrijk dat ze, na enkele overleggen, in februari 2021 besloten gezamenlijk het eerste deel van de ontwikkelfase ‘Fase 2.1’ te financieren.

Vanaf maart 2021 zijn we aan de slag met al het uitzoekwerk dat nodig is om tot een definitief ontwerp van het warmtenet te komen, met een definitieve kostenberekeningen en een definitieve aanbieding aan de individuele huishoudens. Dat is een flinke klus waarbij we rekenen op een doorlooptijd van 9 maanden tot 1 jaar.

Tweede aanvraag PAW
Lees hier meer over de aanvraag die in 2021 is ingediend.