Individuele huishoudens

Deze lijst met veel gestelde vragen wordt regelmatig aangevuld en verbeterd. Mochten uw vragen er niet tussen zitten, of ziet u onduidelijkheden of onjuistheden, dan horen wij dat natuurlijk graag.

read more

Het warmtenet

Deze lijst met veel gestelde vragen wordt regelmatig aangevuld en verbeterd. Mochten uw vragen er niet tussen zitten, of ziet u onduidelijkheden of onjuistheden, dan horen wij dat natuurlijk graag.

read more

Deze lijst met veel gestelde vragen wordt regelmatig aangevuld en verbeterd. Mochten uw vragen er niet tussen zitten, of ziet u onduidelijkheden of onjuistheden, dan horen wij dat natuurlijk graag.

read more

Effecten op het Hegermeer

Deze lijst met veel gestelde vragen wordt regelmatig aangevuld en verbeterd. Mochten uw vragen er niet tussen zitten, of ziet u onduidelijkheden of onjuistheden, dan horen wij dat natuurlijk graag.

read more

11 maart 2020   Agenda 20200311_Agendapunten_Stuurgroepvergadering Warm Heeg Bijlagen Bijlage 2_20200203_Stand van Zaken draagvlak Warm Heeg d.d Bijlage 3_20200203_Stand van zaken Financien Warm Heeg

read more

16 0ktober 2019   Agenda 20191016_Agendapunten_Stuurgroepvergadering Warm Heeg Bijlagen Bijlage 1a. Stand van Zaken_Communicati Warm Heeg d.d. 6 oktober 2019 Bijlage 1b 20190401 Uitwerking participatieproces aanloopfase v3 Bijlage 1c 20190911_Stand van Zaken_Techniek_Warm Heeg Bijlage 2 Planning overgang fase 1 – fase 2 Bijlage 3 Fase 2 in grote lijnen Bijlage 4a Fase 2 en financiele

read more

Om voor Warm Heeg beter in beeld te krijgen welke technische oplossingen er mogelijk zijn en welke kosten daaraan verbonden zijn, hebben we gegevens nodig van individuele woningen.

read more

Heech wol it earste ierdgasfrije doarp fan Fryslân wurde. Dêroer is tongersdei yn it doarp in yntinsjeferklearring ûndertekene. Earder waard al bekend dat der in ûndersyk komt nei it ferwaarmjen fan it doarp mei help fan wetter út de Hegemer Mar. Sûnt tongersdei is de komst fan dat ûndersyk no ek offisjeel in feit. Yn

read more