Deze lijst met veel gestelde vragen wordt regelmatig aangevuld en verbeterd. Mochten uw vragen er niet tussen zitten, of ziet u onduidelijkheden of onjuistheden, dan horen wij dat natuurlijk graag.

read more

Effecten op het Hegermeer

Deze lijst met veel gestelde vragen wordt regelmatig aangevuld en verbeterd. Mochten uw vragen er niet tussen zitten, of ziet u onduidelijkheden of onjuistheden, dan horen wij dat natuurlijk graag.

read more

11 maart 2020   Agenda 20200311_Agendapunten_Stuurgroepvergadering Warm Heeg Bijlagen Bijlage 2_20200203_Stand van Zaken draagvlak Warm Heeg d.d Bijlage 3_20200203_Stand van zaken Financien Warm Heeg

read more

16 0ktober 2019   Agenda 20191016_Agendapunten_Stuurgroepvergadering Warm Heeg Bijlagen Bijlage 1a. Stand van Zaken_Communicati Warm Heeg d.d. 6 oktober 2019 Bijlage 1b 20190401 Uitwerking participatieproces aanloopfase v3 Bijlage 1c 20190911_Stand van Zaken_Techniek_Warm Heeg Bijlage 2 Planning overgang fase 1 – fase 2 Bijlage 3 Fase 2 in grote lijnen Bijlage 4a Fase 2 en financiele

read more

Om voor Warm Heeg beter in beeld te krijgen welke technische oplossingen er mogelijk zijn en welke kosten daaraan verbonden zijn, hebben we gegevens nodig van individuele woningen.

read more

Heech wol it earste ierdgasfrije doarp fan Fryslân wurde. Dêroer is tongersdei yn it doarp in yntinsjeferklearring ûndertekene. Earder waard al bekend dat der in ûndersyk komt nei it ferwaarmjen fan it doarp mei help fan wetter út de Hegemer Mar. Sûnt tongersdei is de komst fan dat ûndersyk no ek offisjeel in feit. Yn

read more

In Heeg werd gisteren het startsein gegeven voor het onderzoek naar de financiële haalbaarheid om het gehele dorp te verwarmen door middel van aquathermie, verkregen uit oppervlaktewater. Heeg spant zich in om het eerste aardgasvrije dorp van de provincie te worden. Niet langer praten, maar doen. Dat is het motto van de Energiecoöperatie Duurzaam Heeg,

read more

Warmte winnen uit de Hegemer Mar en opslaan onder de grond, tot het winter is en het dorp ermee kan worden verwarmd. Een groep inwoners van Heeg hoopt dit op termijn te realiseren. Friese overheden werken nu mee. ,,We willen niet langer meer praten, maar doen”, zegt Sjoerd Ypma van Energiecoöperatie Duurzaam Heeg. Hij tekende

read more