stuurgroepen

11 maart 2020   Agenda 20200311_Agendapunten_Stuurgroepvergadering Warm Heeg Bijlagen Bijlage 2_20200203_Stand van Zaken draagvlak Warm Heeg d.d Bijlage 3_20200203_Stand van zaken Financien Warm Heeg

read more

16 0ktober 2019   Agenda 20191016_Agendapunten_Stuurgroepvergadering Warm Heeg Bijlagen Bijlage 1a. Stand van Zaken_Communicati Warm Heeg d.d. 6 oktober 2019 Bijlage 1b 20190401 Uitwerking participatieproces aanloopfase v3 Bijlage 1c 20190911_Stand van Zaken_Techniek_Warm Heeg Bijlage 2 Planning overgang fase 1 – fase 2 Bijlage 3 Fase 2 in grote lijnen Bijlage 4a Fase 2 en financiele

read more