Logboek

Warm Heeg Logboek

Via de logboeken van Warm Heeg willen wij onze ervaringen en producten delen met een ieder die daar belang in stelt.
Van elke afgeronde projectfase hebben wij een ‘roadmap’ gemaakt die schematisch weergeeft welke projectonderdelen en mijlpalen in die betreffende fase plaatsvonden. Wij vertellen onze logboekverhalen aan de hand van deze roadmaps. In de teksten zitten links naar documenten en websites die verder op de materie ingaan. Daarnaast kunt u op de meeste pagina’s doorklikken naar een aantal ‘lessons learned’ die we voor u op rij hebben gezet.

Het logboek is beschikbaar voor de volgende fasen:

Aanloopfase (fase 0) van 2012 tot 2018.

Verkenningsfase (fase 1) van 2019 tot 2021.

Ontwikkelfase deel 1 (fase 2.1) van 2021 tot medio 2022.

In de loop van 2024 komt het logboek online van de Ontwikkelfase deel 2 (Fase 2.2) die liep van 2022 tot eind 2023.

Wij wensen u veel leesplezier!
Team Warm Heeg

klik hier om het logboek te bekijken