UITVOERING

Wat is het tijdspad?

In het najaar van 2019 wordt Fase 1 afgerond. Bij een positief uitkomst van deze fase verwachten we dat de daadwerkelijke start van de aanleg van het warmtenet in 2021 zal zijn.

read more