FINANCIEN, EIGENDOM EN BEHEER

De nieuwe collectieve organisatie gaat niet zelf warmte/energie leveren, daar is een vergunning voor nodig die je niet zomaar krijgt. We hebben in het noorden echter al EnergieVanOns, de leverancier van lokale energie en in handen van de bestaande Friese energie coöperaties. De coöperatie in Heeg is mede-eigenaar van die leverancier. Daarmee gaan we in

read more

We willen uiteindelijk zelf de aanleg en exploitatie betalen, met subsidies en geleend geld. We onderzoeken mogelijkheden om financiering te krijgen uit bijvoorbeeld duurzaamheidsfondsen, rijkssubsidieregelingen, etc. Er is behoorlijk wat geld beschikbaar voor dit soort collectieve projecten. Als dorp met steun van de gemeente en de provincie kom je voor dit soort goedkope financiering in

read more

Het is niet de bedoeling dat één of meer partijen winst gaan maken op dit grote project. Alle betrokken bedrijven, banken en specialisten zullen gewoon betaald worden voor hun inzet of voor de risico’s die genomen worden. Ook het collectief zal geen winst maken anders dan dat het voldoende financiële buffers zal aanhouden voor herinvesteringen,

read more