We willen uiteindelijk zelf de aanleg en exploitatie betalen, met subsidies en geleend geld. We onderzoeken mogelijkheden om financiering te krijgen uit bijvoorbeeld duurzaamheidsfondsen, rijkssubsidieregelingen, etc. Er is behoorlijk wat geld beschikbaar voor dit soort collectieve projecten. Als dorp met steun van de gemeente en de provincie kom je voor dit soort goedkope financiering in aanmerking. Er zijn nu al partijen in beeld die ons financieel willen ondersteunen. De bedoeling is dat wij de risico’s goed in kaart brengen en met financiële partijen afspraken maken om het collectief leningen te verstrekken tegen aantrekkelijke voorwaarden.

Share