Water uit Hegemer Mar moet heel Heeg warm houden

Warmte winnen uit de Hegemer Mar en opslaan onder de grond, tot het winter is en het dorp ermee kan worden verwarmd. Een groep inwoners van Heeg hoopt dit op termijn te realiseren. Friese overheden werken nu mee.

,,We willen niet langer meer praten, maar doen”, zegt Sjoerd Ypma van Energiecoöperatie Duurzaam Heeg. Hij tekende gisteravond een intentieverklaring met Plaatselijk Belang Heeg, de gemeente Súdwest-Fryslân, Wetterskip Fryslân en de provincie. Ook inwoners van Heeg zetten hun handtekening.

Waterrijke provincie
In 2025 wil Heeg energieneutraal zijn en geen aardgas meer gebruiken. In opdracht van de vier noordelijke provincies, vijf waterschappen en Rijkswaterstaat werd vorig jaar aangetoond dat Fryslân, vanwege het waterrijke karakter, veel potentie heeft om energie te winnen uit oppervlaktewater. Dit kan met de techniek Termische Energie Oppervlaktewater (TEO).

In een filmpje legde Energiecoöperatie Duurzaam Heeg gisteravond uit hoe het werkt. In het dorp moet een machinekamer komen met twee buizen richting de Hegemer Mar. In de eerste buis wordt water aangevoerd en in de tweede buis wordt het water een paar graden kouder teruggeleid naar het meer. ,,Er gaat geen water verloren, alleen de temperatuur wordt verlaagd”, legt Ypma uit. De warmte wordt 160 meter diep in de grond opgeslagen. In de wintermaanden kan de opgeslagen warmte gebruikt worden. Daarvoor moeten de huizen in Heeg worden aangesloten op het warmtenet.

We willen niet dat er straks een grote externe partij komt die dit gaat uitrollen

Hiervoor is draagvlak nodig bij de inwoners. Een positieve informatiebijeenkomst in januari gaf de doorslag om door te zetten met de plannen. ,,We hebben daar de inwoners bijgepraat en kregen steun om door te gaan”, vertelt Ypma. ,,Nu willen we ook echt doorpakken. Maar vanuit de overheid kregen we tot nu toe weinig medewerking. Duurzaamheidsinitiatieven moeten van onderop ontstaan, dan is het handig als de overheid het ook faciliteert. We zijn blij dat alle partijen de intentieverklaring nu hebben ondertekend.”

Bereidheid bewoners
De eerste stap is de financiële haalbaarheid te onderzoeken en de bereidheid van de dorpsbewoners om mee te doen. Ypma: ,,Belangrijk voor ons is om te weten wat de consequenties zijn als niet iedereen meedoet. Is er nog steeds een goed rendement als 75 procent deelneemt? We hebben daar op dit moment geen inzicht in.” De resultaten van dit onderzoek moeten voor de zomer binnen zijn.

Voor de Hegemers is belangrijk dat het een warmtenet van Heeg blijft: van Heeg, voor Heeg en door Heeg. Ypma: ,,We willen niet dat er straks een grote externe partij komt die dit gaat uitrollen.”

Daarna wil de Energiecoöperatie het plan aanmelden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken voor de landelijke pilot ‘aardgasvrije wijken’.

bron: Friesch Dagblad

Share