Heeg loopt warm voor aquathermie

In Heeg werd gisteren het startsein gegeven voor het onderzoek naar de financiële haalbaarheid om het gehele dorp te verwarmen door middel van aquathermie, verkregen uit oppervlaktewater. Heeg spant zich in om het eerste aardgasvrije dorp van de provincie te worden.
Niet langer praten, maar doen. Dat is het motto van de Energiecoöperatie Duurzaam Heeg, die sinds 2017 streeft naar de ontwikkeling en aanleg van een collectief warmtenet (Warm Heeg), dat in eigendom en beheer moet komen van het dorp.

De initiatiefnemers kregen diverse partijen warm voor hun ambities, van lokaal en gemeentelijk (Plaatselijk Belang Heeg en Súdwest-Fryslân) tot provinciaal (provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân). Om de volgende stap naar een lokaal warmtenet te kunnen zetten, tekenden deze partijen gisteren de overeenkomst van het pilotproject ‘Warm Heeg’.

Ook inwoners van Heeg zetten hun handtekening. In de overeenkomst wordt afgesproken dat naast de financiële haalbaarheid ook de bereidheid onder de circa 2200 dorpsbewoners, om mee te doen aan het project, wordt gepeild. ,,Een collectief warmtenet van Heeg, voor Heeg en door Heeg, met warmte uit het Heegermeer. Mooier en duurzamer kunnen we het niet maken”, aldus voorzitter Gerard van der Laan van de Energiecoöperatie.

,,We vinden het geweldig dat Heeg zelf het initiatief heeft genomen om het eerste aardgasvrije dorp van Súdwest-Fryslân én de provincie te worden, en dat daarbij een lokale duurzame bron wordt gebruikt”, zegt wethouder Erik Faber van Súdwest-Fryslân. Als het om energietransitie gaat staat de gemeente voor een enorme opgave. ,,In 2050 moeten álle huizen en bedrijfspanden van het gas af. Om met onze inwoners tot oplossingen te komen kunnen we de ervaringen en resultaten in Heeg heel goed gebruiken.”

Hij krijgt bijval van Egbert Berenst, dagelijks bestuurder van Wetterskip Fryslân. ,,Dit project is een belangrijke bijdrage aan de duurzame energietransitie. Wetterskip Fryslân wil graag weten wat grootschalige warmtewinning betekent voor de situatie van het oppervlaktewater.”

Ook gedeputeerde Michiel Schrier ondersteunt het Hegemer initiatief van harte. ,,Heeg doet waar wij in Fryslân goed in zijn: vanuit het dorp de schouders eronder om duurzame energie op te wekken en dat met gebruik van het water waar wij als provincie bekend om staan. Een prachtig voorbeeld van hoe wij hier vanuit de lokale gemeenschappen de energietransitie in gang zetten. Uniek in Nederland.”

Het doel is het onderzoek naar de haalbaarheid voor de zomer af te ronden. Met de resultaten op zak wil de Energiecoöperatie het plan aanmelden bij het ministerie van binnenlandse zaken voor de landelijke pilot ‘aardgasvrije wijken’.

bron: Sneeker Nieuwsblad