Warm Heeg

In 2018 legde de gemeente Sudwest-Fryslân in haar duurzaamheidsagenda de doelstelling vast dat alle woningen in de gemeente in 2030 van het aardgas af moeten zijn.

Wij, leden en bestuur van de Energie Coöperatie Duurzaam Heeg, stelden onszelf de vraag: wachten we af tot andere partijen over ons gaan besluiten en het voor ons gaan regelen of nemen we zelf initiatief?

Al een aantal jaren geleden namen wij ons voor, in onze Duurzame Dorpsvisie, energieneutraal te zijn in 2025. Het besluit was dan ook snel genomen: we nemen zelf initiatief om met het hele dorp onafhankelijk te worden van het aardgas. Dit initiatief hebben wij Warm Heeg genoemd.

We hebben onszelf een doel gesteld, waarin de collectiviteit van onze toekomstige warmtevoorziening voorop staat. De warmte gaan we halen uit het oppervlaktewater van het Hegermeer.

De uitdaging waarvoor we onszelf hebben gesteld, is groot en complex. We zullen daarom stapsgewijs te werk gaan. Natuurlijk kunnen wij het niet alleen en werken wij samen met overheden en andere organisaties.

Op deze website lichten wij ons initiatief verder toe en houden wij u op de hoogte van de voortgang.  Een aantal veel gestelde vragen en onze antwoorden daarop hebben we voor u op rij gezet. Voor onze nieuwsbrief kunt u zich hier opgeven.