Team

Team Warm Heeg

Achter v.l.n.r.: Sjoerd Ypma, Lauran Spitters, Marloek Visser, 
Voor v.l.n.r.: Sybrand Frietema, Rob van Roessel, Lucie Gelderblom

 

In 2018 legde de gemeente Sudwest-Fryslân in haar duurzaamheidsagenda de doelstelling vast dat alle woningen in de gemeente in 2030 van het aardgas af moeten zijn. Wij, leden en bestuur van de Energie Coöperatie Duurzaam Heeg, stelden onszelf de vraag: wachten we af tot andere partijen over ons gaan besluiten en het voor ons gaan regelen of nemen we zelf initiatief? 

Al in 2012 namen wij ons voor, in onze Duurzame Dorpsvisie, energieneutraal te zijn in 2025. Het besluit was dan ook snel genomen: we nemen zelf initiatief om met het hele dorp onafhankelijk te worden van het aardgas. Dit initiatief hebben wij Warm Heeg genoemd.

Bewonerswerkgroepen

Medio 2019 hebben we twee bewonerswerkgroepen opgestart rond de thema’s Draagvlak en Techniek.
De werkgroepleden denken mee over de toe te passen techniek, communicatie naar het dorp, uit te voeren acties en andere relevante zaken. Mogelijk richten we in het vervolgtraject nog meer werkgroepen op.

Bewoners die dat willen kunnen zich daarbij aansluiten.
Verslagen van de werkgroepoverleggen vind je hier.

Organisatie Fase 2

Statuten Stichting Warm Heeg
Statuten Warm Heeg BV

Stuurgroep en trekkers Fase 1

We werken in dit project samen met drie overheden: gemeente Súdwest-Fryslân, Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân.
In de Verkenningsfase (Fase 1) zaten vertegenwoordigers van deze drie overheden in de stuurgroep Warm Heeg, samen met vertegenwoordigers van de Energiecoöperatie Heeg en Plaatselijk Belang Heeg. Sjoerd Ypma en Lucie Gelderblom, beide inwoners van Heeg, trokken in Fase 1 de dagelijks uitvoering van Warm Heeg. Stukken van de stuurgroepvergaderingen uit Fase 1 vind je hier.

Stuurgroepleden Fase 1: Idske Koopmans (Energiecoöperatie Heeg), Jack van den Berg (Energiecoöperatie Heeg), Erik Faber (wethouder gemeente SWF), Sietske Poepjes (gedeputeerde provincie Fryslân), Annet van der Hoek (lid dagelijks bestuur WetterskipFryslan). Niet op de foto: Helga Kooystra (Plaatselijk Belang Heeg)
Projectteamleden: Arjan van den Hoogen (Wetterskip), Bram Hulsman (provincie), Sjoerd Ypma (Heeg), Sybrand Frietema (Energiewerkplaats), Lucie Gelderblom (Heeg), Wim IJkema (gemeente SWF)