Zet ‘m op 70

Actie Zet ‘m op 70

Om voor Warm Heeg beter in beeld te krijgen welke technische oplossingen er mogelijk zijn en welke kosten daaraan verbonden zijn, hebben we meer gegevens nodig van individuele woningen. In november 2019 kreeg daarom iedere woning in Heeg een lijst in de bus met vragen over het type huis, het gasverbruik, de keteltemperatuur en de mate van isolatie. Hoe meer mensen de vragenlijst  invullen hoe beter we Heeg in beeld kunnen brengen.

Een van de vragen gaat over de keteltemperatuur. Wanneer die hoger is dan 70 graden kunnen mensen aan het eind van de vragenlijst aangeven dat ze mee willen doen met de actie “Zet ‘m op 70”. Zo ja, dan nemen we contact op en maken we verdere afspraken.

Doel van “Zet ‘m op 70” is inventariseren of alle woningen in Heeg comfortabel verwarmd kunnen worden met een watertemperatuur van 70 graden. Immers, het toekomstige warmtenet van Heeg zal
een watertemperatuur van 70 graden hebben.

Download HIER de vragenlijst.