HET WARMTENET

Het water uit het Hegermeer zal de woningen niet rechtstreeks verwarmen. In de zomer wordt warmte aan het meer onttrokken en opgeslagen in grondwater. Via warmtewisselaars wordt deze warmte in de winter overgedragen op het water in het warmtenet. Dankzij warmtepompen wordt het water in het warmtenet zó warm dat het de huizen kan verwarmen.

read more

Ja, in Nederland zijn al 350.000 woningen aangesloten op een warmtenet. Dat zijn veelal nieuwbouwwijken. Ook is er veel informatie beschikbaar over de vele warmtenetten in Denemarken. Bijna 70% van de dorpen in Denemarken heeft een vorm van een warmtenet. De bronnen van deze warmtenetten zijn divers, bijvoorbeeld bedrijfswarmte of vergisting. Denen zijn er veelal

read more