Activiteiten

Stand van zaken Warm Heeg

januari 2019 - maart 2020

Fase 1: Ontwikkelen plan van aanpak Fase 2

Overleg met samenwerkingspartijen - Overleg met dorp - Verdiepingsonderzoek - Plan van aanpak Fase 2 - Organiseren financiering Fase 2- GO/NO GO
januari - juni 2019
oktober 2019

Oplevering onderzoeksrapport Business case Heeg
oktober 2020 - december 2021

Fase 2: Ontwikkelen Businessplan

Technisch ontwerp - Eigendom en beheer Warmtenet - Begroting en financiële constructies - Aanbod ‘op maat’ voor bewoners - GO/NO GO
2022 - 2025

Fase 3: Uitvoering

Uitvoering werkzaamheden - Aansluiten woningen